Notariusz w Kaliszu

Kancelaria

Szanowni Państwo,
Notariusz Olga Wojnarowska-Kucharska wita Państwa na stronie internetowej prowadzonej przez nią Kancelarii Notarialnej.

 

Kancelaria Notarialna znajduje się w centrum Kalisza, przy ulicy Franciszkańskiej 2. W odległości około 30m od kancelarii znajduje się parking (ulica Świętego Stanisława), a kawałek dalej kolejny parking – przy ulicy Kazimierzowskiej.

 

Kancelaria czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 16.30. Ponadto istnieje możliwość umówienia innej (wcześniejszej lub późniejszej niż wyznaczone) godziny czynności notarialnej oraz możliwość umówienia innego terminu (w tym soboty, dni wolne od pracy) na dokonanie czynności notarialnej.

Czynności notarialne dokonywane są w siedzibie Kancelarii Notarialnej, a także mogą być dokonane w innych miejscach, jeżeli przemawia za tym charakter danej czynności lub szczególne okoliczności.

 

Czynności notarialne dokonywane są po uprzednim uzgodnieniu ich terminu (telefonicznym, osobistym bądź elektronicznym). Bezpośredni kontakt z notariuszem lub z pracownikiem kancelarii przed dokonaniem czynności pozwoli na dokładne przeanalizowanie danej sprawy, zasięgnięcie informacji o całkowitych kosztach planowanej czynności i wymaganych do jej przeprowadzenia dokumentów. Udzielanie wszelkich informacji o planowanej czynności oraz o jej skutkach prawnych jest bezpłatne.