Notariusz w Kaliszu

Czynności notarialne

Zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie notariusz dokonuje czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną.

 

Notariusz dokonuje następujących czynności notarialnych:

 

 

W celu indywidualnego uzgodnienia rodzaju zamierzonej czynności oraz jej terminu, wysokości związanych z nią kosztów i podatków, a także wykazu niezbędnych do przeprowadzenia czynności dokumentów należy skontaktować się z kancelarią.


Udzielanie wyjaśnień i informacji o planowanej czynności jest bezpłatne.