Notariusz w Kaliszu

Dokumenty

Czynności notarialne dokonywane są po uprzednim dostarczeniu niezbędnych informacji oraz przedłożeniu wymaganych dla dokonania danej czynności dokumentów. Można je dostarczyć osobiście (również kserokopie), przesłać drogą elektroniczną lub faxem. Wszystkie dokumenty powinny zostać przedłożone w oryginałach w momencie dokonywania czynności notarialnej.

Dokumenty konieczne do podpisania aktu notarialnego zależne są od dokonywanej czynności i w każdej chwili notariusz bądź pracownik kancelarii udzieli Państwu (również telefonicznie i elektronicznie) bezpłatnej informacji jakie dokumenty będą potrzebne do czynności której zamierzają Państwo dokonać, a także gdzie mogą je Państwo uzyskać.